ORGANIZATORIPROGRAM

9. TRAVNJA 2015.    

 9:00

REGISTRACIJA SUDIONIKA

 9:15

POZDRAVNE RIJEČI

   ORSAT MILJENIĆ
Ministar pravosuđa Republike Hrvatske

   MARIO VUKELIĆ
Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske  

   VESNA TOMLJENOVIĆ
Predsjednica Hrvatske udruge za poredbeno pravo

   DAVOR VIDAS
Direktor Programa Pravo mora i pomorskih poslova, Instituta Fridtjof Nansen
   
EDUARD KUNŠTEK
Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

   NADA BODIROGA-VUKOBRAT
Direktorica Jean-Monnet međusveučilišnog centra izvrsnosti Sveučilišta u Rijeci

   MLADEN CEROVAC
Predsjednik Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

10:00
 
PREISPITAVANJE ULOGE OPĆEG SUDA EU-a 

   MARC JAEGER
Predsjednik Općeg suda EU-a
25 godina Općeg suda – pogled unatrag i unaprijed
 
10:20


 

MIRO PREK
Sudac Općeg suda EU-a
Opći sud - sud za tržišno natjecanje?

10:40

Stanka za kavu

11:00

PROVEDBA PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA

   SILVERE LEFEVRE
Sudski savjetnik Općeg suda EU-a
Novine glede ispitnih ovlasti Komisije prema Uredbi 1/2003


   MARC BARENNES
Sudski savjetnik Općeg suda EU-a
Novine u pokajničkom programu i postupku nagodbe u kartelnom pravu


   LUDOVIC BERNARDEAU
Sudski savjetnik Općeg Sudu EU-a
Novčane kazne i temeljna prava: novi izazovi?

12:00

Diskusija

12:30

Stanka za ručak

14:30
MLADEN CEROVAC
Predsjednik Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
Ispitne ovlasti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i pravo osporavanja njezinih odluka

   DUBRAVKA AKŠAMOVIĆ
Docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku
Uloga Visokog upravnog suda RH-a u predmetima zaštite tržišnog natjecanja


   VESNA PATRLJ
Zamjenica Predsjednika Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
Pregled najnovijih odluka Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

15:30

PROVEDBA PRAVILA DRŽAVNIH POTPORA

   VIKTOR KREUSCHITZ
Sudac Općeg suda EU-a
Pregled najnovije sudske prakse o provedbi europskih pravila državnih potpora


   NURIA BERMEJO GUTIERREZ
Sudska savjetnica Općeg suda EU-a
Uloga nacionalnih sudova u provedbi pravila EU-a o državnim potporama


   MARKO MAČEK
Rukovoditelj Direkcije potpora i usklađenosti Hrvatske banke za obnovu i razvoj
Provedba pravila EU-a o državnim potporama nakon ulaska Republike Hrvatske u EU-u
 
16:30

Stanka za kavu
  
16:45NICOLA CHESAITES
Sudska savjetnica Općeg suda EU-a
Porezne pogodnosti kao oblik državne potpore

   PETRA NEMECKOVA
Članica tima Državnih potpora i protudampinga Pravne službe Europske komisije
Državne potpore u području zaštite okoliša i energije


    MARIJANA LISZT/EDITA ČULINOVIĆ HERC
Odvjetnica u odvjetničkom društvu Posavec, Rašica & Liszt/Redovita profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Državne potpore uslugama od općeg gospodarskog interesa

 
   ANA POŠĆIĆ/NADA BODIROGA VUKOBRAT
Docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci/Redovita profesorica na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Državne potpore uslugama igara na sreću


18:00

Diskusija
 
  
10. TRAVNJA 2015.     

10:00 
 

PRIVATNOPRAVNA PROVEDBA PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA

   HELENA PENOVSKI
Stručnjakinja u Odsjeku za privatnopravnu provedbu Opće uprave za tržišno natjecanje Europske komisije
Direktiva o postupcima naknade štete zbog kršenja odredbi prava tržišnog natjecanja i njezina implementacija u zakone država članica


   ANCA D. CHIRITA
Predavačica na Sveučilištu Durham
Otkrivanje dokaza prema Direktivi 2014/104/EU o naknadi štete zbog povrede odredaba tržišnog natjecanja

   SINIŠA PETROVIĆ
Redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Provedba pravila EU-a o tržišnom natjecanju od strane nacionalnih sudova


   VLATKA BUTORAC MALNAR
Docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Tužbe za naknadu štete prouzročene "učinkom zaštitne cijene"


11:20

Stanka za kavu

11:35VESNA TOMLJENOVIĆ
Sutkinja Općeg suda EU-a
Grupna tužba u privatnopravnoj provedbi prava tržišnog natjecanja
 

   MIHAIL DANOV
Viši predavač na Sveučilištu Brunel London
Međunarodna nadležnost u predmetima kršenja odredbi tržišnog natjecanja


   IVANA KUNDA
Docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Mjerodavno pravo u predmetima kršenja odredbi tržišnog natjecanja


12:35

Diskusija

13:00

Zatvaranje konferencije


Napomena:
Program konferencije podložan je eventualnim naknadnim izmjenama.SPONZORI