ORGANIZATORIIZLAGAČI
Dubravka Akšamović docentica je na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Osijeku. Od 2014. godine pročelnica je Katedre za trgovačko pravo. Njezina stručnost obuhvaća poglavito trgovačko pravo, ugovorno pravo i pravo tržišnog natjecanja. Ostala područja njezinog stručnog interesa uključuju stečajno pravo, sportsko pravo i pravnu kliniku. Od 2004. godine članica je radne skupine L4Law. Suosnivačica je i voditeljica Pravne klinike pri Pravnom fakultetu u Osijeku, suradnica Akademije pravnih znanosti Hrvatske, te članica Global Alliance for Justice Education (GAJE), Public Law Interest Initiative (PILI) i Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS).


Marc Barennes je sudski savjetnik u kabinetu sutkinje Vesne Tomljenović pri Općem sudu Europske unije. Prije zapošljavanja na Općem sudu 2006. godine, radio je kao odvjetnik specijaliziran za tržišno natjecanje u američkom odvjetničkom uredu u Bruxellesu te kao službenik Opće uprave za tržišno natjecanje pri Komisiji Europske unije. U privatno vrijeme djeluje kao nevladin savjetnik za Međunarodnu mrežu tržišnog natjecanja (ICN) te kao predavač na  sveučilištima Sciences-Po Paris i Nancy. Redovito piše o Europskoj uniji, državnim potporama i temama iz područja zaštite tržišnog natjecanja. Nakon diploma stečenih na sveučilištima Panthéon-Sorbonne, Montpellier i Northwestern (Chicago, SAD), upisan je u imenik odvjetnika države New York.

Nuria Bermejo Gutiérrez je sudska savjetnica (référendaire) pri Općem sudu europske unije od 2008., a kod sutkinje Tomljenović od 2013. Diplomirala je pravo uz pohvale (1994.), i doktorirala uz pohvale (2000.) na Nezavisnom sveučilištu u Madridu, Španjolska. Bila je viša predavačica trgovačkog prava na istom sveučilištu od 2007., i pozvana predavačica na drugim španjolskim i južnoameričkim sveučilištima: Rene Moreno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivija), Sveučilištu San Pablo-CEU (Madrid, Španjolska), Sveučilišnom institutu Ortega i Gasset (Madrid, Španjolska). Napisala je nekoliko izdanja o insolvencijsom pravu, ugovornom pravu, pravu trgovačkih društava i pravu intelektualnog vlasništva.


 
Ludovic Bernardeau studirao je u Poitiers (Francuska), Montrealu (Kanada), Louvainu (Belgija) i Londonu (Ujedinjeno Kraljevstvo). On je sudski savjetnik na Općem sudu Europske unije u Kabinetu sutkinje I. Labucke od 2012. godine, Prethodno zapošljavanju na Europskom sudu 2001. godine, bio je dio francuskog poslanstva pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (1995.-1997., Ženeva, Švicarska), radio je za Unidroit (1997.-1999., Rim, Italija) i Academy of European Law (1999.-2001., Trier, Njemačka). Predaje Pravo Europske unije na Sveučilištu Paris Nanterre. Zajedno s Jeanom-Philippeom Christienneon je objavio knjigu Les amendes en droit de la concurrence – Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel (predgovor M. Jaeger, uvod w. K. Lenaerts, pogovor I. Labucka) u izdanju Larcier, Bruxelles (2013., 1165 str).
Nada Bodiroga-Vukobrat je redovita profesorica na predmetu Europsko javno pravo. Predstojnica je Jean Monnet Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci te voditeljica Jean Monnet međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija (excellence.com.hr). Dobitnica je nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za znanstveni rad i priznanja Grada Opatije. Autorica je više knjiga i voditeljica više međunarodnih projekata, kao i urednica edicije „Globalizacija i europeizacija“ nakladnika Springer. Članica je Academia Scientiaum at Artium Europea (Salzburg), Südosteuropa-Geselschaft (München) i University Association for Contemporary European Studies (UACES).
Vlatka Butorac Malnar je docentica na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Osim Europskog privatnog prava, nositeljica je i predmeta Pravo tržišnog natjecanja na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Magistrirala je i doktorirala na Centralnom Europskom Sveučilištu u Budimpešti. U ulozi gostujuće znanstvenice istraživala je na raznim inozemnim institucijama (Cornell Law School, NY, SAD; Max-Planck institut za komparativno i međunarodno privatno pravo, Hamburg, Njemačka; Asser College Europe, den Haag, Nizozemska.). Istražuje i piše iz područja prava tržišnog natjecanja. Suautorica je prvog udžbenika iz tržišnog natjecanja u RH.
Mladen Cerovac je predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN). U AZTN-u je zaposlen neprekidno od njenog osnivanja 1997. godine radeći na najodgovornijim poslovima. Bio je član pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske EU-u za Poglavlje 8 (Tržišno natjecanje). Kao međunarodni pravni stručnjak uključen je u projekte EU-a koji se odnose na tehničku pomoć tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja u Srbiji, Makedoniji te Bosni i Hercegovini. Autor je prvog hrvatskog „Rječnika prava i politike tržišnog natjecanja“ te suautor knjiga „Europska unija“ i „Pravno okružje poslovanja“.Nicola Chesaites je sudska savjetnica u kabinetu sutkinje Vesne Tomljenović pri Općem sudu Europske unije u Luxembourgu. Prethodno tome, specijalizirala se u području europskog prava pred sudovima Europske unije u Luxembourgu i u području tržišnog natjecanja pred nacionalnim sudovima europskih država.

   Anca D. Chirita je predavačica prava tržišnog natjecanja na Sveučilištu Durham u Engleskoj i članica Grey Collegea od 2011. godine, a daje pravna mišljenja u pitanjima tržišnog natjecanja od 2014. godine. Bila je sudirektorica Durhamovog instituta za europsko pravo i primila je brojne znanstvene stipendije, uključujući nedavno stipendiju DAAD-a za gostujuće istraživače na Institutu Max Planck za usporedno i međunarodno privatno pravo i Europa-Kollegu u Hamburgu. Stekla je zvanje doktorice pravnih znanosti na temu iz prava tržišnog natjecanja (summa cum laude) i magistrice pravnih znanosti iz Europskih integracija na Europa-institutu Sveučilišta Saarland, Njemačka. Prethodno tomu, radila je za College of Europe (Bruges, Belgija), Komisiju za monopole (Bonn, Njemačka) i Europsku komisiju. Redovita je govornica na raznim domaćim i inozemnim konferencijama i seminarima, a pisala je radove iz područja prava tržišnog natjecanja, uključujući najnovije radove objavljene u Cambridge Yearbook of European Legal Studies i International and Comparative Law Quarterly.Edita Čulinović-Herc redovita je profesorica i predstojnica Katedre za trgovačko pravo i pravo društva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Prodekanica je za znanost te vodi Poslijediplomski specijalistički studij „Financijsko pravo trgovačkih društava“ na istom fakultetu. Glavni je istraživač na znanstvenoistraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje društava utemeljeno na znanju“. Autorica je velikog broja radova na temu prava društava, tržišta kapitala i financijskih usluga. 

Mihail Danov je viši predavač prava na Sveučilištu Brunel London, a od 1. svibnja 2015. preuzima mjesto izvanrednog profesora na Sveučilištu Leeds. Njegovi članci objavljeni su u brojnim časopisima, uključujući International and Comparative Law Quarterly, Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, Journal of Private International Law i European Competition Law Review. Autor je znanstvene monografije pod nazivom „Jurisdiction and Judgments in relation to EU Competition Law Claims“. Bio je koordinator istraživačkog projekta (JLS/2009/JCIV/AG/0034-30-CE-0350182/00-6) u okviru kojeg je nastala knjiga „Cross-Border EU Competition Law Actions“ kojom se opisuje kako bi trebalo pravno urediti prekogranične sporove iz tržišnog natjecanja u EU-u. Trenutačno, dionik je istraživačkog projekta(JUST/2013/JCIV/AG/4635) o prekograničnim sporovima u Europi, kojeg koordinira profesor Beaumont sa Sveučilišta Aberdeen.

Marc Jaeger predsjednik je Općeg suda Europske unije od 2007. godine nadalje (u tijeku je njegov treći ). Diplomu prava stekao je na Sveučilištu Robert Schuman u Strasbourgu i studiju na Collège d’Europe. U Luksemburšku odvjetničku komoru primljen je 1981. godine. Od 1983. godine  pravni je ataše državnog odvjetnika Luksemburga. Imenovan je sucem Okružnog suda u Luksemburgu 1984. godine. U razdoblju od 1986. do 1996. godine radio je kao sudski savjetnik pri Sudu Europskih zajednica. Predsjednik je Institut universitaire international de Luxembourg (IUIL). Sucem Općeg suda imenovan je od 11. srpnja 1996, a u razdoblju od 2004. do 2007. godine bio je predsjednik Vijeća pri tom Sudu.  
Viktor Kreuschitz rođen je 1952. Doktorat iz pravnih znanosti na Sveučilištu u Beču stekao je 1981. Potom se zapošljava kao državni službenik u Uredu Saveznog kancelara u Službi za ustavne poslove. Od 1997. do 2013. godine pravni je savjetnik u Pravnoj službi Europske komisije. 16. rujna 2013. stupa na dužnost suca Općeg suda Europske unije.


Ivana Kunda predstojnica je Katedre za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci. Nositeljica je niza kolegija uključujući i Međunarodno privatno pravo i Europsko međunarodno privatno pravo, a pokrenula je i kolegij Internetsko pravo na istom fakultetu. Dobitnica je nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2008. godinu. Dodijeljene su joj školarine za studijske boravke na inozemnim institucijama i to: školarinu Fulbright Research Fellow 2010. Za istraživanje na Sveučilištu Columbia, školarinu Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2007., 2008. i 2014.  za istraživanje na Institutu Max Planck za inovacije I tržišno natjecanje te školarinu Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit 2002 za istraživanje na Institutu Max Planck za usporedno I međunarodno privatno pravo. Autorica je znanstvenih i stručnih radova izdanih u zemlji i inozemstvu te monografije o prevladavajuće prisilnim pravilima.  

Silvère Lefèvre je sudski savjetnik pri Općem sudu Europske unije od 2006. godine. U razdoblju od 2004. do 2006. godine bio je predavač prava na Sveučilištu Cardiff, a os 2002. do 2004. na Sveučilištu Dundee. Prethodno tomu bio je niži predavač na Faculté de droit et de Science Politique Aix-en-Provence (1998.-2002.). Stekao je titulu doktora znanosti summa cum laude 2005. godine na Sveučilištu Aix-en-Provence (ujedno osvojivši i nagradu za disertaciju European Group of Public Law za 2005. godinu).

Marijana Liszt je odvjetnica od 2002. godine te je jedna od tri osnivača i partnera Odvjetničkog društva Posavec, Rašica & Liszt. Po završenom studiju na Pravom fakultetu u Zagrebu, završila je poslijediplomski studij iz prava Europske unije na Sveučilištu Carlos III u Madridu, te potom magistrirala i na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Trenutačno je polaznica doktorskog studija na Pravnom fakultetu u Rijeci s temom disertacije vezanom uz javno financiranje usluga u općem gospodarskom interesu, iz perspektive prava državnih potpora. Područja njezine stručnosti i interesa obuhvaćaju posebno pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora, trgovačko pravo, pravo društava te sportsko pravo.
Marko Maček je rukovoditelj Direkcije potpora i usklađenosti Hrvatske banke za obnovu i razvoj od prosinca 2014. godine. Studirao je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu. Svoju profesionalnu karijeru u području državnih potpora započeo je 2006. kada se zaposlio U Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Tijekom rada u AZTN-u, sudjelovao je u različitim predmetima koji se odnose na državne potpore, npr. restrukturiranje hrvatske brodograđevne industrije, predmeti SGEI-a i predmeti koji se odnose na infrastrukturu. Redovito objavljuje radove na temu državnih potpora i sudjeluje kao izlagač na konferencijama i twinning projektima.

Petra Nemeckova je odvjetnica u Češkoj i Španjolskoj. Trenutačno je zaposlena u Pravnoj službi Europske komisije poglavito na poslovima državnih potpora i protudampinga. 2014. godine bila je dodijeljena ranijem Povjereniku za tržišno natjecanje, Joaquínu Almuniau, kao članica Kabineta zadužena za pitanja državnih potpora. Prethodno tomu, bavila se pravom tržišnog natjecanja i europskim pravom uopće radeći za dva ugledna međunarodna odvjetnička društva u Bruxellesu, Arnold & Porter i Latham & Watkins. Diplomirala je pravo i ekonomiju te završila magisterij iz europskog prava na College of Europe te doktorat iz europskog i međunarodnoj javnog prava.Vesna Patrlj radi u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja na rukovodećim poslovima od njenog osnivanja 1997. godine do danas. Odlukom Hrvatskog sabora imenovana je u dva mandata članicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja – tijela koje upravlja radom navedene institucije (2009.-2014. i 2014.-2019.). Od prosinca 2013. obnaša dužnost zamjenice predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Dala je značajan osobni doprinos pri izradi svih nacrta prijedloga propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno njihovom usklađivanju s pravnom stečevinom EU-a, a osobito u vrijeme pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji.

Helena Penovski je stručnjakinja u Odsjeku za privatnopravnu provedbu Opće uprave za tržišno natjecanje Europske komisije. Odvjetnica je s iskustvom u parničnim predmetima. Područja njezine stručnosti uključuju trgovačko pravo i pravo trgovačkih društava. Završila je poslijediplomske studije Instituta za europske studije Sveučilišta u Torinu na i Međunarodnog centra za usavršavanje Međunarodne organizacije rada (ITC-ILO), te King’s College London Sveučilišta u Londonu (Ll.M.).Siniša Petrović je redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član Pregovaračkog tima Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji. Posebni je savjetnik je predsjednika Vlade Republike Hrvatske za europsko pravo. Piše radove i knjige iz područja trgovačkog prava i prava tržišnog natjecanja.Ana Pošćić je zaposlena kao docentica na Jean Monnet Katedri za europsko javno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Aktivno je sudjelovala u procesu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i stekla akademski stupanj doktora znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pravno istraživanje provodila je na Institutu Max-Planck za usporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, Europskom sveučilišnom institute u Firenci i na Europa-institutu Sveučilišta Saarland. Autorica je monografije „Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača“, kao i više znanstvenih radova različitih tema, uključujući tržišno natjecanje, zaštitu potrošača i europsko pravo. Jedna je od ključnih članica Jean Monnet međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija.Miro Prek je sudac pri Općem sudu Europske unije od 7. listopada 2006. godine. Od 2004. do 2006., bio je Predsjednik Odjela Suda Europskih zajednica. Prethodno tomu radio je kao odvjetnik te službenik odgovoran za projekte koji su se odnosili na usklađivanje s europskom regulativom, i na postizanje europske integracije, posebice na zapadnom Balkanu. Obnašao je razne zadaće i funkcije u državnim tijelima Republike Slovenije, posebice u Vladinom uredu za zakonodavstvo (zamjenik državnog tajnika i zamjenik direktora, voditelj Odjela za europsko i poredbeno pravo), i u Službi Vlade za europske poslove (zamjenik državnog tajnika). Bio je i  član pregovaračke skupine za Sporazum o pridruživanju sa Slovenijom (1994.-1996.) i za pristupanje Slovenije Europskoj uniji (1998.-2003.) pravo je diplomirao 1989., a pravosudni ispit položio 1994. godine.Vesna Tomljenović prva je hrvatska sutkinja Općeg suda Europske unije izabrana na tu dužnost 2013. godine. Redovita je profesorica na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci te Predstojnica Zavoda za europsko i usporedno pravo istog fakulteta. Voditeljica je više međunarodnih i domaćih konferencija i skupova, autorica brojnih radova i autorica, odnosno urednica nekoliko knjiga. Vesna Tomljenović je i jedan od pokretača i direktorica poslijediplomskog specijalističkog studija „Pravo europskih integracija“ na Pravnom fakultetu u Rijeci. U okviru pregovora za ulazak RH u EU, imenovana je voditeljicom Radne skupine Pregovaračkog tima za područje zaštite potrošača i zdravlja. Od 2006. do 2013. predsjednica je Hrvatske udruge za poredbeno pravo, a dugogodišnja je aktivna članica International Law Association.

SPONZORI