ORGANIZATORI

Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević, koja će se održati 9. i 10. travnja 2015. u Rovinju, posvećena je pravilima tržišnog natjecanja i državnih potpora i na domaćoj i razini Europske unije. Učinkovita provedba navedenih pravila jedan je osnovnih preduvjeta gospodarskog rasta i stabilnosti unutarnjeg tržišta EU-a. Dok su pravila o državnim potporama EU-a u nadležnosti Komisije, pravila tržišnog natjecanja izravno su primjenjiva i u državama članicama. Njihova ujednačena primjena stoga je jedan od najvećih izazova ove grane prava. U tom smislu, posebno važnu ulogu imaju nacionalna tijela zadužena za izravnu provedbu pravila EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja – Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i trgovački sudovi.

Od ulaska Hrvatske u EU-u, navedena tijela dijele s nacionalnim tijelima ostalih država članica odgovornost za upućenu, osposobljenu i pouzdanu provedbu propisa EU-a. Novine su mnoge, budući da se radi o izrazito promjenjivom korpusu odredbi koji se neprestano prilagođava okolnostima na tržištu. Jedna od novina je svakako i nova Direktiva o naknadi štete nastale uslijed povreda pravila o zaštiti tržišnog natjecanja koja otvara mnoge prilike, ali postavlja i neke prepreke u ostvarenju prava na naknadu štete. S time na umu, cilj ove konferencije je pružiti platformu za diskusiju i analizu zakonodavnih novina i sudske prakse u području prava tržišnog natjecanja i državnih potpora EU-a s posebnim osvrtom na odnos između javnopravne i privatnopravne provedbe navedenih pravila. Zbog tog razloga konferencija je zamišljena kao dvodnevno događanje. Prvi dan posvećen je javnopravnoj provedbi pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora, dok je drugi konferencijski dan posvećen temama u okviru privatnopravne provedbe pravila o zaštiti tržišnog natjecanja.

Konferencija je namijenjena svim zainteresiranim dionicima i osobama koje sudjeluju u postupku provedbe ovih pravila – sucima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima i posebice tržišnim subjektima koji jesu ili bi mogli pretrpjeti štetu uslijed povrede pravila o zaštiti tržišnog natjecanja.


Teme javnopravne provedbe uključuju:

 • Preispitivanje uloge Općeg suda EU-a u oblikovanju pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora EU-a
 • Recentna praksa EU-a i RH-a
 • Ispitne ovlasti Europske komisije i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
 • Pokajnički programi i postupci nagodbe
 • Novčane kazne
 • Novosti iz područja državnih potpora.

Teme privatnopravne provedbe uključuju:

 • Direktiva EU-a o naknadi štete nastale uslijed povrede pravila tržišnog natjecanja
 • Otkrivanje dokaza
 • Prigovor prijenosa štete
 • Kolektivna zaštita
 • Međunarodna nadležnost i mjerodavno pravo u postupcima naknade štete nastale uslijed povrede pravila tržišnog natjecanja.


SPONZORI